Urenportaal  Privacybeleid
forumheaderbannertest
Ik zoek werk
Ik zoek personeel

PRIVCACYBELEID VAN FORUM PERSONEEL B.V.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Forum Personeel B.V. (vertegenwoordigd door: dhr. H.H.G. Schutte ) verwerkt van haar inschrijvers en uitzendkrachten.

Indien jij je als werkzoekende bij Forum Personeel inschrijft of voor Forum Personeel als uitzendkracht aan het werk gaat of om een andere reden persoonsgegevens aan Forum Personeel B.V. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Forum Personeel B.V., Grotestraat 268, 7441 GT te Nijverdal, 0548 610180, KvK 01136214.

De directie is bereikbaar via info@forum-personeel.nl en op telefoonnummer 0548 610180

2. Welke gegevens verwerkt Forum Personeel B.V. en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw inschrijving worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

b) adresgegevens eventueel postadres

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d) kopie identiteitsbewijs indien inschrijver als uitzendkracht voor Forum Personeel komt te werken.

2.2 Forum Personeel B.V. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over je inschrijving of je dienstbetrekking bij Forum Personeel. Alsmede kunnen deze gegevens worden verstrekt aan derden voor eventueel certificeringen.

b) je naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, openstaande vacatures, arbeidsovereenkomsten en loonstroken inzake Forum Personeel B.V.

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen inzake loon.

2.3 Je naam, email en telefoonnummer worden na uitdienstmelding bewaard en gebruikt om je te benaderen voor o.a. openstaande vacatures. Mits jij je hiervoor schriftelijk of telefonisch afmeld.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Forum Personeel B.V. gebruikt je naam en e-mailadres om je nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Forum Personeel te mailen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Forum Personeel B.V. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je inschrijving/werkzaamheden tot maximaal 5 jaar na afloop van uw werkzaamheden. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Forum Personeel B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Forum Personeel B.V. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de administratie van Forum Personeel B.V. kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Forum Personeel zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Forum Personeel B.V. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze administratie: info@forum-personeel.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Forum Personeel helpt u graag met het bouwen van een professionele toekomst! 

Ik ben werkzoekend

Ik ben werkgever

Vacatures per brance

Over Forum Personeel

Contact

Vacatures
Inschrijven
Open sollicitatie
Sollicitatietips
Inloggen als werkzoekende

Onze diensten
Vacature aanmelden

Payrolling

Uitzenden
Participatiewet
Wet, Werk en Zekerheid

Inloggen als werkgever

Vacatures Nijverdal

Vacatures Logistiek
Vacatures Productie
Vacatures Secretarieel
Vacatures Beveiliging
Vacatures Bouw
Vacatures Groenvoorziening
Vacatures Marketing
Vacatures Monteur
Vacatures Schoonmaak

Wie zijn wij?
Vestigingen

Loopbaancoaching
Sitemap

SBB logo - Wij leiden vakmensen op

Vestiging Ter Apel

Generaal Maczeklaan 5
9561 ZA Ter Apel
t: 06 - 20978739

Vestiging Nijverdal

Grotestraat 268
7441 GT Nijverdal
T. 0548-610180

M. 0655133949
E. info@forum-personeel.nl

Facebook Forum Personeel Twitter Forum Personeel Instagram Forum PersoneelLinkedIn Forum Personeel Mail ons!

nieuwsbrief